Prof. Jayashakar Birthday celebrations

[foogallery id=”1464″]

amscollegeProf. Jayashakar Birthday celebrations